1) De Dordtse Synode 1618-1619

 

Fred van Lieburg
Eerste deel uit de serie 'Verhalen van Dordrecht'. Dordrecht was in 1618 en 1619 het middelpunt van een kerkvergadering van predikanten en theologen uit binnen- en buitenland. Aanleiding was een conflict binnen de gereformeerde kerk van Nederland over het leerstuk van de 'predestinatie'. De Dordtse synode liep uit op een veroordeling van de remonstranten, vastgelegd in de Dordtse Leerregels. Andere resultaten waren de opstelling van de Dordtse Kerkorde en het besluit tot een nieuwe bijbelvertaling. Fred van Lieburg geeft een vlotte beschrijving van de achtergronden en de gevolgen van de Dordtse synode, voor Nederland en voor Dordrecht.

 

ISBN 907649617x • 32 pagina's • soft cover •

 

1 synode dordr