31. Van zeil naar stoom en diesel

 

31. Van zeil naar stoom en diesel

Dordrecht en de binnenvaart

Geschreven door Sjoerd de Meer

'Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt'. Deze uitspraak kent iedereen natuurlijk, maar wat het precies betekent is niet meer geheel duidelijk. De term komt mogelijk uit de binnenvaart. Bij Dordrecht waren ondieptes, lastige stromingen, en schippers moesten er tol betalen.

Zeker is dat de geschiedenis van Dordrecht nauw vebonden is met de binnenvaart. In 1629 liet de stad een groot schilderij vervaardigen, dat in feite een lofdicht is op de binnenvaart. En niet ten onrechte. De Dordtse havens lagen altijd vol met schepen. Zij hadden Dordrecht als thuishaven of als tussenstop om er lading in te nemen of te lossen. Voor de bewoners van Dordrecht was tot de komst van de spoorwegen in de tweede helft van de negentiende eeuw het schip de enige manier om te reizen.

In Dordrecht is het verleden nooit ver weg. In de Wolwevershaven bijvoorbeeld, waar tal van traditionele zeilschepen liggen en ook het negentiende-eeuwse stoomschip 'Pieter Boele'. Op de Staart is het Binnenvaart- museum gevestigd in de duwboot Rene Siegfried, ooit gebouwd bij de Dordtse scheepswerf De Biersbosch. Het heden bij de Groothoofdspoort. Hier komen de rivieren de Merwede, de Oude Maas en de Noord samen in het drukst bevaren binnenwater van Europa. Een groot aantal bedrijven die zich richten op de binnenvaart zijn in of bij Dordrecht gevestigd. Nog altijd is Dordrecht de thuishaven van een aantal beroepsschippers. Sinds 1999 beschikt Dordrecht weer over openbaar vervoer over water: de waterbussen die met hoge snelheid passagiers naar de 'overkant' en naar Rotterdam en terug vervoeren.

 

binnenvaart