32. Dordtse kapers op de kust

Dordtse kapers op de kust. Helden of schurken?

 

Geschreven door Cees Esseboom.

Dordrecht heeft een piratenbuurt! De buurt in de Voorstraat-Noord refereert aan een bijzonder episode in de geschiedenis van Dordrecht. Tussen de (Nieuw) Kerksteiger en de Boomstraat woonden in de periode 1550-1700 aan beide kanten kapers en piraten: welgestelde personen die vrijwel allen een bestaan in de zee- of binnenvaart hadden. Veelal waren zij zelfstandige ondernemers die soms ook werden ingezet wanneer de Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog was, bijvoorbeeld in de drie Engelse oorlogen die de zeventiende eeuw kende. De kaperkapiteins steunden in opdracht van de Staten-Generaal de oorlogsvloot door Engelse koopvaarders te veroveren. Dat ging niet zachtzxinnig en het aandeel in de buit voor de kaperkapitein was een goede prikkel! Dergelijke kapers werkten met een kaperbrief, een commissiebrief, van de Staten-Generaal. De echte vrijbuiters werkten voor eigen rekening, zonder kaperbrief, en dat maakte hen tot criminelen.

Van een aantal zeventiende-eeuwse bewoners uit de Dordtse piratenbuurt heeft Cees Esseboom nagegaan waar zij hun activiteiten ontplooiden. Het waren zowel kapers als piraten. Hun werkwijze verschilde nauwelijks, maar de ene groep bereikte een heldenstatus, de andere werd als crimineel beoordeeld.

 

ISBN/EAN 978-90-82437621• 40 pagina's • paperback cover