29) Verborgen schatten van het Statenplein

Ontstaan en ondergang van een middeleeuwse arbeiderswijk

 

Marc Dorst 

 

Er wordt vaak gedacht dat alles wat niet meer zichtbaar is, voorgoed is verdwenen. Dit geldt zeker ook voor alles wat zich in het verre verleden in een stad heeft afgespeeld. In de praktijk blijkt dit voor een deel nogal mee te vallen. Zowel de resten van de huizen als die van het afval dat de bewoners achterlieten, zijn goed geconserveerd in de bodem aanwezig. Door de kleiige, natte bodem vergaan deze resten nauwelijks en komen dus na honderden jaren, soms als nieuw, weer tevoorschijn.

 

Een tweede voordeel is dat de ondergrond vaak bestaat uit slappe veengrond. Door inklinking en verzakking hadden de stedelingen al snel last van natte voeten. Daarom werden de bouwpercelen vaak met grond opgehoogd die van elders werd aangevoerd. Door het toenemende gewicht zakte de bodem steeds sneller, met als gevolg dat de Dordtenaren continu moesten blijven ophogen.

 

In deze geschiedenis van Dordrecht worden de opkomst, ontwikkeling en uiteindelijk de ondergang van een deel van de middeleeuwse stadswijk tussen de Kromme Elleboog en de Kolfstraat, nu het Statenplein, verteld. De inhoud is gebaseerd op de gegevens van de archeologische opgravingen  die zijn uitgevoerd in 1997, 1998 en 2000.

 

 

ISBN 978-90-820342-4-0 • 40 pagina's • paperback cover

 

 

                                               29 2