26) Dordrecht, de Poort van Holland

 

Herman A. Van Duinen en Cees Esseboom

Dordrecht heeft ooit een groot aantal stadspoorten gekend. Vanaf de dertiende eeuw werd de stad beschermd door talrijke land‐ en waterpoorten. Nu, in de 21e eeuw, zijn daar nog maar twee poorten van over: de Groothoofdspoort en de Catrijnepoort. In dit boekje beschrijven de auteurs de Dordtse poorten, het doel dat zij dienden en geven de ontstaansgeschiedenis èn de teloorgang van de poorten weer.

 

ISBN 978-90-67496-00-9 • 40 pagina's • paperback cover

 

 

OMSLAG POORT VAN HOLLAND2