21) Het Dordtse Dolhuis


Herman A. van Duinen en Cees Esseboom

De twee auteurs beschrijven de veelzijdige geschiedenis van het Dolhuis. Het verhaal begint in de middeleeuwen toen het pand in gebruik was als klooster. De Cellebroeders hadden er tot 1572 hun klooster; in dat jaar wordt het pand aan de stad toegewezen. De stad maakt het geschikt voor het opnemen van krankzinnigen of wel 'dollen'. Later wordt het uitgebreid met een tucht- en werkhuis voor bedelaars, zwervers en criminelen. In 1723 wordt het dolhuis/tuchthuis verkocht en verhuizen de bewoners naar het Leprooshuis in de Vriesestraat.
Het gebouw wordt particulier eigendom en is dat nu nog steeds. Het complex was de afgelopen eeuwen onder meer in gebruik als blauwselfabriek en atelier voor glazenier Toon Berg. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het een ontmoetingscentrum voor jongeren. Op dit moment biedt het complex onderdak aan een uitgaansgelegenheid en kantoren.


ISBN 9789076496481 • 36 pagina's • soft cover

 

 

21 Dolhuis