7) De Sint Elisabethsvloed


Wim Roodnat
De Sint Elisabethsvloed van 1421 spreekt tot de verbeelding. Zo zeer zelfs dat soms van mythevorming sprake is. Dat bij de overstroming 100.000 mensen verdronken, zoals in sommige geschriften staat vermeld, is vrijwel zeker overdreven. Van de vloed zijn geen beschrijvingen uit de eerste hand bekend, Wel is dankzij historisch en archeologisch onderzoek een redelijk betrouwbare reconstructie te maken, met name over de oorzaken en gevolgen. Ook zijn enkele tientallen jaren na de watersnood in opdracht van enkele inwoners van Wieldrecht altaarpanelen geschilderd, die een indruk geven hoe men toen tegen de natuurramp aankeek. Deze panelen bevonden zich in de Grote Kerk in Dordrecht en zijn nu onderdeel van de collectie van het Rijksmuseum. Dit boekje geeft een beeld van de huidige inzichten van een overstroming die bijna 600 jaar geleden grote gevolgen had.


ISBN 9076496285 • 32 pagina's • soft cover

 

7 Elizabeth-omslag