6) Het Zakkendragersgilde

 

Kitty Römer-Hurkmans en Jan Koonings
In de 15e eeuw telde Dordrecht liefst dertig gilden waarin vierendertig beroepen waren vertegenwoordigd. Van die ambachtsverenigingen heeft het Zakkendragersgilde, ook wel Mazelaarsgilde geheten, het langst bestaan. In 1950 besloot de gemeenteraad van Dordrecht om het gilde op te heffen en de nog in leven zijnde zakkendragers een uitkering toe te kennen. Hiermee viel na vier eeuwen het doek voor het gilde, dat bestond uit eenvoudige doch hardwerkende lieden. Je had de sjouwers van turf en mannen die sjouwden met zakken koren, die over de Maas werden aangevoerd in kleine vletten. De rivier gaf hen hun bijnaam 'de mazelaars'.

 

ISBN 9076496277 • 32 pagina's • soft cover

 

6 zakkendragers persp